Kanad Sinha
Paramita Mondal
Ruchira Chakraborty
Rimi Ghosh Dostidar
Subarna Mondal
Samata Biswas
Monishankar Modal
Gargi Chatterjee
Paritosh Das
Subarna Mondal
Sampa Mitra Sanyal
Rajendranath Adhikari
Subarna Mondal
Sebika Nag
Bhaskar Roy
Sanchita Kundu
Arindam Bhattacharyya
Utpal Mondal
All the H.O.D’s and PG Co-ordinators
Moumita Bhattacharya
Paritosh Das
Paramita Mondal
Sampa Mitra Sanyal
Gargee Sarkar
Jagannath Saha
Pele Sarkar
Palash Biswas
Paramita Basu (Phil.)
Deblina Banerjee
Paritosh Das
Monisankar Mondal
Asraf Ali
Biswaranjan Panda
Jhumur Mallick
Deblina Banerjee
Moumita Bhattacharya
Paramita Mondal
Monorima Sen
Loknath Chakraborti
Kanad Sinha
Samata Biswas
Palash Biswas
Sebika Nag
Jagannath Saha
Parotosh Das
Biswaranjan Panda
Mousumi Chatterji
Paramita Mondal (Phil.)
Ruchira Chakraborty
Will be formed under Loknath Chakrabarti
Bhaskar Roy